07/30 67 631 info@bucik.si

OGLAŠEVANJE

NA JUMBO PLAKATIH

TEMPO ŽIVLJENJA JE IZ DNEVA V DAN HITREJŠI

Postanite vidni tudi ob njem!

JUMBO PLAKATI

ob cestah veliko pripomorejo k prepoznavnosti vaših izdelkov ali storitev.

Zagotovimo celotno pripravo oglasa in polepitev!

Nahajajo se na lokaciji:

– Petrova vas / Ručetna vas
(smer Črnomelj-Žužemberk – obe smeri)

– Gaber pri Semiču, smer Žužemberk- Črnomelj